Fer logging a arxiu a Prestashop

Si necessites fer debug d’una variable o funció a Prestashop (PHP, no smarty) pots fer servir aquest tros de codi. Fer logs a Prestashop no està molt ben documentat, així que he hagut de bucejar al codi per trobar la manera de fer-ho:

$logger = new FileLogger(0); //0 == nivell de debug. Sense això logDebug() no funciona.
$logger->setFilename(_PS_ROOT_DIR_.”/log/debug.log”);
$logger->logDebug(“el teu missatge 1″);
$logger->logDebug(“missatge 2″);

Els missatges de debug tendran aquest aspecte (dins de “/log/debug.log” al directori arrel de Prestashop):

*DEBUG*     2014/02/11 – 14:31:48:  Hello world

Esper que això ajudi a algú :-). Salut.

12:06 hrs.Posted by in Uncategorized | 2 comments

Comments (2 Responses)

  1. Hey it is quite easy to debug multiple variables, than the ordinary Logger.Thanks for the code and you saved my time man

Add Your Comment

Your email address will not be published.