URL del mòdul a Prestashop

Si s’està treballant en un mòdul de Prestashop i es vol aconseguir la URL d’aquest mòdul dins d’un arxiu PHP del mateix, només cal afegir aquest snippet (trobat al mòdul “blocklayered”):

$module_url = Tools::getProtocol(Tools::usingSecureMode()).$_SERVER['HTTP_HOST'].$this->getPathUri();

Aquest codi torna la URL del directori base del mòdul, de manera que es poden referenciar imatges o altres arxius dins del directori. Això és molt útil en els formularis de backoffice dels mòduls.

Salut!

17:05 hrs.Posted by in Uncategorized | 0 comments

Add Your Comment

Your email address will not be published.